Önismereti leckék

Személyiségelemzéssel, önismerettel és önfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek, gyakorlatok, gondolatok.

Elérhetőségem

A melankolikus személy befelé forduló, zárkózott típus. A külvilágból érkező ingerekre lassan reagál. Előbb megfigyeli környezetét, megszűri az információkat és csak a számára bizonyos szempontból fontosakat veszi figyelembe. Analizáló hajlama miatt az összefüggések keresése, a még nem teljesen megvizsgált témák vonzzák. Odafigyel azokra a részletekre is, amelyek mások számára fel sem tűnnének. Elmélyült, alapos gondolkodás jellemzi, és nem híve a felszínes elmélkedéseknek és beszélgetéseknek sem, inkább hallgat. Különösen kedveli a listák, táblázatok, grafikonok készítését. Rendszerezőképessége és rendszeretete nem csak a gondolkodásában, hanem az életvitelében is tapasztalható, mert a melankolikus ember a megjelenésében ápolt, rendezett és lakókörnyezetében is erre törekszik. Komoly és megbízható, nem ígérget fölöslegesen, csak azt amit be is tud tartani. 

A melankolikus típusú embernek alapvetően pesszimista, borúlátó természete van, depresszióra, szorongásra hajlamos. Az ingerek, amelyek eljutnak hozzá, inkább negatív érzelmi állapotokat okoznak nála, sokat rágódik rajtuk, nehezen szabadul tőlük, gyakran önmagára vonatkoztatja azokat. Túlérzékeny, könnyen megsértődik. Nem érdekli olyan sok minden, de ha valamibe belekezd, abban kitartó, céltudatos, próbálja a tökélyre vinni. Döntéshelyzetekben határozatlan lehet, mert óvatos és előbb minden oldalról szereti megvizsgálni a kérdést, azért, hogy a lehető legjobb döntést hozhassa. Inkább passzív, nem igazán kezdeményező típus. Számára sosem elég jó a jelen, mindig a múltat idézi vagy a jövőt vetíti önmaga elé, de mindezt a saját maga alkotott ideálképek alapján teszi. Mivel idealista gondolkodású és egyben perfekcionista is könnyen csalódások érhetik.

festés.jpg

Gazdag érzelmi élete, finom és mély érzései folytán a melankolikus vonzódik a művészetekhez, zenéhez, irodalomhoz, filozófiához. Önmaga is kreatív és tehetséges, ezért sok zseniális alkotóművész kerül ki ebből a személyiségtípusból. Analitikus gondolkodása és rendszerező- és rendezőképessége miatt azonban alkalmas kutatói vagy nagyobb szociális érdeklődés mellett pszichológusi pályára is. Zárkózott és óvatos viselkedése következtében kevés barátja van, de azokhoz hűséges. Párkapcsolatában az ideálisra törekszik, ezért általában nagy elvárása van társa felé. Miután a melankolikus vérmérsékletű befele forduló típus szüksége van az egyedüllétre, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdeklődne embertársai iránt, mert valójában empatikus, aki őszintén törődik mások problémáival.

A melankolikus típus írásjellemzői

A melankolikus ember alapvetően kis betűkkel, és mindent hasonlóan ír, vagyis következetesen tartja a saját írásnormáját. Ránézésre is rendezett és átlátható az íráskép, arányosak a margók, nincsenek nagy kilengések az alsó vagy felső zónában, a sorok nem érnek egymásba. Az aláírása nem tér el a szövegtől. Ezek az analitikus gondolkodás, a rendező-,  rendszerező- és az elmélyülésre való képesség jelei. Az elemző, részletekre figyelő gondolkodás jegyeit láthatjuk még az inkább iskolás vagy a nyomtatott betűkhöz hasonló betűformák, és a pontosan feltett, egyforma ékezeteken, t betű áthúzásain is.

Átlátható, nagy sortávolság.jpgSorok nem érnek egymásba. Nincsenek nagy kilengések a felső és alsó zónában. Hosszú és pontos ékezetek. Hirtelen összeszűkült vagy megkisebbedett oválok. A t-áthúzás a következő betűbe kötött.

Fonalas írás, nyomtatott betűk.jpgFonalas írás, nyomtatott i, s, nyomtatott nagy a betű.

Ez a személyiségtípus passzív, nem kezdeményező, amit a visszafogott lendület, lassabb, balra dőlt vagy álló, inkább formahangsúlyos írás jelez. Nem a mozgásra helyezi az író a hangsúlyt, hanem a betűk alakítására. A  kezdővonalak jelenléte a spontaneitás hiánya mellett azt jelzik, hogy meggondolja, megtervezi, mielőtt valamibe belekezd. A bal margó nagy vagy lefelé szűkül.

Kissé egyhangúnak tűnik az íráskép, mert szabályos az írás, bár a túlzott érzékenység és a kreativitás következtében előfordulhat némi változékonyság, élénkség. A melankolikus ember túlérzékenységének jeleit tapasztalhatjuk, amennyiben a betűk dőlésszöge ingadozik, hullámzik a sorvezetés, ingadozik az oválok  szélessége és magassága (a, o, ö betűkön és ezek hosszú változatán láthatjuk). Megjelenhetnek az fedővonalas oválok, változó méretűek a szóközök, egyenetlenné válik a jobb margó. Jellegzetes lehet a mélynyergű girland és a fonalasodás a kötésmódban, amelyeket az m és az n betűkön tudunk leginkább megvizsgálni. Mindezekhez társulhat tremoros (remegő) vonalvezetésű kezdővonal. Az írás elemzésekor ezekből a jelekből 3-4, már valószínűsíti az érzékenységet.

Fedővonalas ovál,  magas ékezet.jpgFedővonalas ovál az ó betűben és magasra helyezett ékezet. Kissé balra dőlt írás.

Mélynyergű füzér.jpgMélynyergű girland vagy füzér az m betűben (a betű szűk és az ív az alapvonal alá esik).

Az erős indulatok a folyamatos hangulati változások, és az erős akarat nem jellemzőek, így kisebb az írásnyomás és vékonyabbak a vonalak. A melankolikus a lelki alkata szerint inkább állandóan kisebb-nagyobb mértékben lehangolt állapotban van, ami a lefelé futó egyenes vagy hullámzó sorokban látható. A kreativitása folytán a felső zónában térölelőek a hurkok, a k betűket változatosan írja le, egyéb betűvariációk is megjelenhetnek, az ékezetek és a t-áthúzások a következő betűkbe kötöttek lesznek. Ezeknek a szabálytalanságot is okozható írásjegyeknek a megjelenése tehát függ a túlérzékenység, a kreativitás, a tehetség személyiségben való megjelenésének fokától is, amelyek több eredetiséget és változékonyságot vihetnek az egyébként szabályos, egyhangú írásba.

Betűbe kötött ékezet.jpgA következő betűbe kötött ékezet.


A kitartás jelei a saját maga által kialakított írásjellemzők következetes tartásában, egyenes vagy vízszintes sorokban érhetőek tetten. A szögek és a határozott t-áthúzások jelenléte nyilvánvalóbbá tenné a kitartást jeleit a személyiségben, de ezek nagyobb akaratot, határozottságot is sejtetnek, amelyek megjelenése esetén kolerikus vonások feltételezhetőek.

Az íráselemezés során melankolikus személy idealizmusát a felső zónában érhetjük tetten, ahol domináns hurkokat vagy magasabb, fölfelé szárnyaló vonásokat, vonalakat tapasztalhatunk, például magasan szálló ékezeteket, vagy megnövekedett felső szárakat. Mindezt a gyenge nyomáserő is megerősíti.

Felső zóna hangsúlyozás.jpgTérölelő és domináns felső hurkok, felfelé irányuló vonalak.

A pontosság, a precizitás, és a tökélyre való törekvés a pontosan kitett, hosszú ékezetekben, áthúzásokban, a világos, átlátható elrendezésben és a gondolatjelek, írásjelek fokozottabb használatában figyelhető meg.

Ez a melankolikus ember a szangvinikus típushoz hasonlóan szintén érzelmes típus, azonban az ő érzelmei visszafogottabbak, finomabbak. Nem olyan túláradóan fejezi ki azokat, mint a másik típus, hanem inkább átlényegíti, és gyakran a művészet, a zene, az irodalom, a költészet által fejezi ki, éli meg. Vékony, finom vonalak, rendezettségre, szépérzékre utaló jelek, szépen formált betűk jelezhetik mindezt. Empatikus tulajdonsága a fonalas illetve girlandos kötésekben, végvonalakban, a hullámos sorokban, áthúzásokban figyelhető meg. Amennyiben ehhez még egyéb grafológiai jelek is társulnak, mint a nyitottabb betűformák, a jobbra dőltség, akkor kevésbé  feltételezhető az alapvetően melankolikus személyiségre jellemző zárkózottság.

Füzéres kötésmód.jpgGirlandos írás, girlandos végvonal

A melankolikus típus introvertált és zárkózott személyiség. A balra dőlt, szűk betűk, letört szóvégek, végvonalak hiánya, hátramaradó ékezetek, balra irányuló mozdulatok, a formahangsúlyos és lassú írás mellet az árkádos írás jelenléte alapján feltételezhetjük ezeket a jegyeket. Minél több grafológiai jegy érvényesül ezek közül annál inkább jellemzőbb a személyiségre a zárkózottság.

Szabályos írás.jpgLassú, gyenge nyomású, vékony vonalú írás. Szűk és zárt betűk. Tartja a saját normáit. Pontosan felrakott ékezetek. Formahangsúly.

Az érzelmei tartósságát a szabályosság, a formahangsúly, a következetes betűformák, az egyenes margók vagy sorok, az iskolában tanult normák betartása, a lassabb írás megjelenése támasztja alá a kézírásban.


A grafológus a kézírás elemzésekor olyan fontos jellemzőit is vizsgálja az írásnak, amelyekről most itt nem ejtettem szót (például a kötöttséget, zónaméreteket, betűk közötti távolságot, stb.), ennek ellenére amennyiben a fent említett írásjellemzők többségével rendelkezünk, akkor nagy arányban van személyiségünkben a melankolikus típus tulajdonságaiból.

Felhasznált forrás:

Florence Littauer: A személyiségünk rejtett tartalékai, 1995, Network Twenty One Hungary

Soóky Andrea: A kézírás hangjai, 2004, SK Grafológiai és Írásszakértői Iroda

A grafológia alaptankönyve 2. (szerk: Gulyás Jenő István), 2001, Grafodidakt

Turbó linképítés - TurboBookmark.com

Címkék: önismeret személyiségtípusok íráselemzés személyiségelemzés vérmérséklet